Bøker/ Matkjemi

#91: Bokanmeldelse: What Einstein told his Cook

21. april 2009

einsteinscookjpgProfessor Emeritus Robert Wolke har skrevet bøkene «What Einstein told his Cook» 1 og 2. Jeg har begge, og begynner med å anmelde eneren.

Denne boken er en av flere gode bøker om matkjemi eller såkalt molekylær gastronomi som det også blir kalt. Det er nok uansett boka «On Food and Cooking – the Science and Lore of the Kitchen» av Harold McGee som blir sett på som selve standardverket innen dette feltet. Wolkes bøker kan nok aldri komme til å måle seg med «on Food and Cooking» – til det er de veldig forskjellige.

«What Einstein…» er basert på en artikkelserie som Wolke har i Washington Post, så det McGees bok tar for seg det meste er Wolkes bøker mye smalere.

Men en ting skal han ha: Wolkes svar er veldig utfyllende og det er jammen meg ikke mye du lurer på etter å ha lest bøkene hans. Her er innholdsfortegnelsen:

Chapter One: Sweet talk
Utdrag av emner: What is raw sugar? – How are starches and sugars related? – Why does chocolate melt in the mouth? – What does «caramelize» mean?

Chapter Two: The Salt of the Earth
Utdrag av emner: Why do we add salt to the water for boiling pasta? – What´s so special about sea salt? – What are salt substitutes?

Chapter Three: The Fat of the Land
Utdrag av emner: Why do we clarify butter? – How do they make corn oil? – What noodles contain fat?

Chapter Four: Chemicals in the Kitchen
Utdrag av emner: Is aluminium dangerous? – How is vinegar made? – Artificial vanilla? – Sour salt? Are green potatoes poisonous?

Chapter Five: Turf and Surf
Utdrag av emner: Is rare steak bloody? – What does bones contribute to stock? – How long is «overnight»? – Why does fish smell fishy? – Is prime rib prime beef?

Chapter Six: Fire and Ice
Utdrag av emner: What is a calorie? – Why does water boil? – Why does bakers roll out their dough on marble? – What is freezer burn?

Chapter Seven: Liquid Refreshment
Utdrag av emner: Is coffee acid? – Can soda go flat in an unopened bottle? – Does belching contribute to global warming?

Chapter Eight: Those mysterious microwaves
Utdrag av emner: How do microwaves make heat? – What makes a container «microwave safe»? – Can microwaves leak out of the box and cook the cook?

Chaper Nine: Tools and Technology
Utdrag av emner: Does a magnetic rack effect the sharpness of your knives? – How do pressure cookers work? – What´s the difference between a pastry brush and a basting brush?

Dette er en veldig god bok som er vel verdt de 17 dollarene den for tiden koster på amazon.com. Robert Wolke er åpenbart en pedagogiske begavelse og han har en veldig fin og naturlig måte å forklare selv ganske avanserte kjemiske prosesser på. Nå er jeg litt forutinntatt på akkurat det siste, fordi jeg måte lære meg ganske mye kjemi for å fullt ut forstå «On Food and Cooking».

For å konkludere vil jeg si at dette er en bok som absolutt anbefales. Det er en veldig fin introduksjon til matkjemi og den tar for seg mange artige tema. Noen av svarene er ganske logiske, mens andre svar og løsninger er ikke fullt så innlysende. «On Food and Cooking» er altså boken over alle bøker når det gjelder matkjemi, men «What Einstein told his Cook» er en veldig fin måte å begynne med matkjemi på.

You Might Also Like

No Comments

Legg inn en kommentar