Slow Food

#137: Damer: Kom dere tilbake til kjøkkenet!

.. og ta mennene deres med dere :-)

På mange måter har kvinnefrigjøringen vært en velsignelse for matvareindustrien og deres kraft, innflytelse og ikke minst fortjeneste har økt parallelt med at flere og flere kvinner tar seg jobb og utdanning. Vi har i dag gudskjelov kommet langt ift. likestilling og jeg ønsker på ingen måte å få damene tilbake igjen på kjøkkenet på bekostning av jobb og utdanning. Men faktum er at kvinnene på kort tid forlot kjøkkenet til fordel for jobb og det etterlot seg et vakuum – et vakuum matvareindustrien sto med åpne armer for å fylle.

I det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret lærte mødrene sine døtre å lage mat, og de lærte sine døtre dette igjen osv. Men så, i løpet av veldig kort tid i et historisk perspektiv, skulle plutselig damene ha jobb og utdanning og så sto vårt samfunnet i en situasjon der damene ikke lenger hadde tid til å lage mat og og mennene ikke kunne det og i mange tilfeller ikke ville det. Naturligvis sto de største slagene i kvinnefrigjøringen om formelle rettigheter og ikke om hvem sin tur det var til å lage kjøttboller.

Dette virker kanskje trivielt, men sannheten er at det har hatt store konsekvenser for samfunnet vårt. Vi har ikke lenger det samme forholdet til matkultur, vi spiser mer usunn mat, vi spiser mindre regelmessig og mange av våre barn tror at det eneste stedet man kan få gode boller er på bensinstasjonen.

I disse valgtider er det viktig at politikerne forstår hvor viktig faget heimkunnskap er for samfunnet vårt. Etter min ikke alltid like ydmyke mening burde man begynne med dette faget langt nede i barneskolen og jeg ser egentlig ikke noen grunn til å ikke ha det på videregående skole heller. Ved å spre kunnskap og kosthold og ernæring setter man folk i stand til å ta veloverveide valg om sitt kosthold og man sikrer at kommende generasjoner får et sunt forhold til mat allerede fra fødselen av.

Slik det er nå holder vi på å få en klasseskille i Norge i forhold kosthold. Man får de foreldrene som lager det meste av maten i husholdningen selv og som har god oversikt over hva barna spiser i hverdagen, mens vi får en annen gruppe med barn som spiser mye ferdigmat og som sjelden eller aldri spiser mat på skolen. Vi vet nok om kosthold og konsentrasjonsevne til å forstå at dette nødvendigvis vil gi seg utslag i at noen vil klare seg bra på skolen, mens andre ikke vil det. En av konklusjonene til Jamie Olivers skolematprosjekt i England var nettopp det at i tillegg til å øke trivselen ga det seg også helt konkrete utslag i forhold til bedre karakterer.

Denne bloggen er til for å få folk, både kvinner og menn, tilbake til kjøkkenet og sette pris på god mat og at man forstår hvilke konsekvenser det har for oss som individer og som samfunn hvis vil lar en god og sunn matkultur dø ut pga. tidspress og effektivitetskrav. Etter min mening er den eneste måten å oppnå dette på å innse at vi i dag ikke har full likestilling i hjemmene, det er fremdeles damene som gjør det meste at arbeidet hjemme. Før vi menn skjerper oss og bretter opp ermene tror jeg ikke det er mulig å få bukt med dette misbruket av ferdigmat og halvfabrikata som vi driver med i Norge i dag…

Legg inn en kommentar