Uncategorized

#231: Det skal ikke være lett…

Det med tilsettingsstoffer i mat blir heldigvis mye belyst og diskutert i media for tiden – med rette. Men oppi denne debatten om hva alle E-nummerene betyr, hva som er skadelig og hvilke langtidsvirkninger maten vi spiser har på helsa vår, så er det en ting som blir glemt. For selv om man aksepterer at tilsettingsstoffene ikke er skadelige, så vil de likevel ikke si at vi ønsker å spise dem. For mange vegetarianere, muslimer og jøder er dette en problematikk man lever med daglig.

For å være helt konkret: Vet du egentlig hva gelatin er lagd av? Hvis du leser på innholdsfortegnelsen, så finner du bare en eneste ingrediens og det er kollagen. Kollagen er bindevevet til dyrene vi spiser og utvinnes at man koker skinn, ben og kjøttrester til kollagenet skiller seg. Det plager ikke meg i det hele tatt, men det er mange vegetarianere og ikke minst muslimer som vrir seg av tanken og derfor vil jeg benytte anledningen til å opplyse om dette. I den forbindelse finnes det en egen hjemmeside på norsk som i sin helhet er viet til denne problematikken, altså i forhold til muslimer, og den heter alwayshalal.com. Jeg skal være rask med å si at det finnes mange andre såkalte hydrokollagener mange kan brukes istedenfor gelatin, dette kan være f. eks. ager ager og pektin (certo).

Et annet tilsettingsstoff, som er godkjent av mattilsynet og helt lovlig i bruk, er det røde fargestoffet E120 Karmin. Dette er utvinnet av å lage en ekstrakt (koke opp, sile, rense og redusere) et innsekt som blant annet holder til på kaktus-planter. Insektet heter Dactylopius Coccus og er i tillegg til å være haram (ikke godkjent) for muslimene heller ikke noe det fleste vegetarianerne liker å ha noe å gjøre med. Insektet ser slik ut:

Det brukes bl. a. i Laban Seigemenn og regnes av Mattilsynet som å være helt ufarlig. Men siden det finnes mange andre vegetabilske alternativer, så synes jo godt de kunne brukes det fremfor den gode, gamle Dactylopiusen….

2 Comments

Legg inn en kommentar